TOPLANTı İÇIN VEKALETNAME ÖRNEĞI

VEKALETNAME

 

…/…/…. tarihinde yapılacak olan …… Apartmanı Olağan Kat Malikleri Genel Kurul toplantısında ve çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantıda (…/…/…) beni temsil etmeye, haiz olduğum hak ve salâhiyetleri namıma kullanmaya ve oy vermeye, kararları imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................................................................vekil tayin ettim.

 

 

 

…./…../….

 

Vekaleti Veren :

 

Adı Soyadı……………………………………………………..                              İmza

Adres / Telefon…………………………………………………

 

KESKİN PROFESYONEL APARTMAN SİTE İŞ MRK YÖNETİMİ
BIRLIK MAHALLESI PODGORITSA CADDESI NO:10/6 ÇANKAYA/ANKARA
alimoral@keskinyonetim.com
0312 437 21 01     
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.