APARTMAN OLAĞAN KAT MALIKLERI TOPLANTı ÇAĞRı ÖRNEĞI

Sayın  

KAT MALİKLERİ                                                                                 …/…/…..

 

 

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere …/…/… …...... günü saat ….'da …………………………………………………………….  adresinde  Olağan Kat Malikleri Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı gündemle aynı yer ve saatte …/…/…. tarihinde katılanlarla yapılacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

GÜNDEM :

 

1-    Divan başkanı ve yazman seçimi,

2-    Faaliyet ve denetim raporlarının okunması,

3-    Yönetici ve denetçi ibrası,

4-    Yönetici ve denetçi seçimi,

5-    Yeni Dönem İşletme Projesi hakkında görüşme,

6-    Apartman tadilatları hakkında görüşme,

7-    Apartman sorunları hakkında görüşme,

8-    Dilek ve temenniler.

9-    Kapanış.

KESKİN PROFESYONEL APARTMAN SİTE İŞ MRK YÖNETİMİ
BIRLIK MAHALLESI PODGORITSA CADDESI NO:10/6 ÇANKAYA/ANKARA
alimoral@keskinyonetim.com
0312 437 21 01     
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.